Shaolin Kungfu Show 1973

Bijing, China

Shaolin Kungfu Show 1973